About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, April 09, 2009

Persembahan Majlis Anugerah Dekan (Bahagian 2)


Fareez (MC221/01)Persembahan 'Maha Karya Cinta'Persembahan 'Can't Take My Eyes Out of You'

Jurukamera : Tashreeq

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...