About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Wednesday, April 08, 2009

Persembahan Majlis Anugerah Dekan (Bahagian 1)


Kumpulan Tarian Kolej MelatiPersembahan pembukaan Bahagian 1Persembahan pembukaan Bahagian 2Persembahan 'modern dance'

Jurukamera: Tashreeq

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...