About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, December 09, 2010

44% Yakin, 28% Sangat Yakin Dapat AD


Daripada undian yang dijalankan lebih sebulan selepas tamat peperiksaan Oktober 2010 lalu, 83 pengundi telah memberikan respon tentang keyakinan mereka untuk memperoleh Anugerah Dekan untuk semester Julai-November 2010.

37 orang pengundi iaitu sebanyak 44% menyatakan keyakinan bahawa mereka akan memperoleh Anugerah Dekan manakala 24 pengundi (28%) memilih sangat yakin. 16 pengundi (19%) pula tidak yakin mereka akan memperoleh Anugerah Dekan dan 6 pengundi (7%) berasa sangat tidak yakin.

Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya mempunyai keyakinan untuk memperoleh keputusan yang baik selepas kita berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Jangan lupa doa dan tawakal selepas kita berusaha. Insyallah dengan izin Tuhan kita akan mendapat keputusan yang baik.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...