About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, November 18, 2010

FSPU Mencari Sukarelawan


*Kepada anda yang berminat boleh menghubungi no. telefon yang tertera dalam poster di atas sebelum 25 November 2010.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...