About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Sunday, October 03, 2010

Undian Pengisian Modul Seimbang


Undian mengenai pengisian modul Kemahiran Insaniah (KI), adakah ia berkesan dalam memberi pengajaran berguna kepada para pelajar telah pun ditutup dan daripada 72 pengunjung yang mengundi, 20 orang (27%) bersetuju, 19 orang (26%) tidak bersetuju, 18 orang sangat bersetuju (25%) dan 15 orang (20%) sangat tidak bersetuju.

Keputusan undian adalah sangat rapat dan seimbang menggambarkan ada pelajar yang berpuas hati dan ada juga yang tidak berpuas hati dengan pengisian modul yang diadakan setiap semester ini. Apa sekalipun, pengisian modul harus sentiasa dipantau dan dikemaskini oleh pihak berkenaan agar ianya memberi suatu yang bermakna kepada para pelajar dan bukannya membazirkan waktu pelajar yang 'terpaksa' menghadiri modul di hujung minggu.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...