About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Sunday, August 15, 2010

Mencipta Logo Publishing Club


Kelab Penerbitan (Publishing Club) akan menganjurkan Pertandingan Mencipta Logo Publishing 2010 untuk kegunaan kelab berkenaan. Pertandingan ini HANYA terbuka kepada para pelajar program Penerbitan MC225 sahaja.

Tarikh tutup: 24 September 2010

Hantar rekaan anda ke alamat email publishing.uitm@gmail.com

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, hubungi:
  • Jijoy o17-335 8797
  • Nadia 012-694 2886


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...