About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Tuesday, July 06, 2010

Instructional Community Blogspot


Instructional Community kini sudah melancarkan blog mereka sendiri yang sudah pun beroperasi. Semua warga MC226 khususnya dan FKPM amnya dijemput untuk melayari blog berkenaan. MASSA mengalu-ngalukan penglibatan kelab-kelab dalaman dalam menghasilkan blog dan Facebook masing-masing kerana ia boleh dijadikan medium terbaik untuk menghubungkan pelajar dengan persatuan selain menjadi tempat penyebaran berita dan maklumat kepada para pelajar.

KLIK SINI untuk ke Instructional Community Blogspot


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...