About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, May 27, 2010

Keputusan Peperiksaan Akhir April 2010


Buat pengetahuan para pelajar UiTM sekalian, keputusan penuh Peperiksaan Akhir April 2010 dijangka boleh mula disemak di student portal mulai Khamis, 10 Jun 2010 sebaik selesai mesyuarat Senat.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...