About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Tuesday, February 23, 2010

Pelaksanaan Modul 1, Modul 2 Dan Program Finishing School


PELAKSANAAN MODUL 1

Tarikh: 6 Mac 2010 (Sabtu)

CERAMAH

1. PEMBANGUNAN DIRI
• HANYA untuk pelajar Ijazah sem 1 (kemasukan dari matrikulasi, STPM, IPTA (lain) & Pra Asasi

2. PEMBENTUKAN INSAN KAMIL
• HANYA untuk pelajar Ijazah sem 1 (kemasukan dari penerapan, Diploma UiTM, & Sem 3C (Lepasan Diploma MC)

*TEMPAT AKAN DIMAKLUMKAN SILA RUJUK DI PAPAN NOTIS DARI MASA KE SEMASA

Tarkh : 7 Mac 2010 (Ahad)

LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)

(BK 8, BK 9, BK 10, BK 11, BK 13, BK 14, BK 15, BK 16, BK 18, BK 19, BK 20 & BK 21)

* SEMAK SENARAI KUMPULAN DI PAPAN NOTIS


PELAKSANAAN MODUL 2

Tarikh: 13 Mac 2010 (Sabtu)

CERAMAH

PERKEMBANGAN DIRI
(HANYA untuk pelajar Ijazah sem 2 (kemasukan dari matrikulasi & STPM) & Pelajar Ijazah sem 4 (kemasukan dari diploma) & nama yang tersenarai tidak ke program pada sem lepas)

* TEMPAT AKAN DIMAKLUMKAN SILA RUJUK DI PAPAN NOTIS DARI MASA KE SEMASA

LATIHAN DALAM KUMPULAN (LDK)

* TEMPAT AKAN DIMAKLUMKAN SILA RUJUK DI PAPAN NOTIS DARI MASA KE SEMASA


FINISHING SCHOOL

Tarikh: 20 Mac 2010 (Sabtu)

HANYA untuk pelajar Ijazah semester akhir sahaja

*TEMPAT AKAN DIMAKLUMKAN SILA RUJUK DI PAPAN NOTIS DARI MASA KE SEMASA


** NOTA :
1. SEMUA pelajar adalah tertakluk untuk mengikuti aktiviti WAJIB UNIVERSITI.
2. Kegagalan menghadirkan diri akan dikenakan TINDAKAN TATATERTIB dan mengakibatkan pelajar TIDAK BERGRADUAT.
3. RUJUK SENARAI NAMA DI PAPAN NOTIS FAKULTI.
4. Tarikh pelaksanaan modul dibuat setelah mengambilkira Cuti Pertengahan Semester.




Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...