About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Monday, February 22, 2010

Mencari Kerjaya Idaman Di CaIREx 2010


Unit Kaunseling dan Kerjaya serta Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (HEP) akan menganjurkan Career And Industrial Relation Expo (CaIREx) 2010. Ekspo tahunan yang masuk penganjuran kali ketujuh ini memberi peluang kepada para pelajar terutamanya pelajar tahun akhir untuk mengenali industri pekerjaan dan mencari kerjaya yang sesuai buat mereka. CaIREx 2010 akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 16 hingga 18 Mac 2010 (Jumaat hingga Ahad)
Tempat: Dewan Sri Budiman dan Dewan Annexe, UiTM Shah Alam

JANGAN LEPASKAN PELUANG!

Untuk maklumat lanjut hubungi 03-5544 2393/ 2394/ 3488/ 3211/ 3212 atau layari www.jobshop.uitm.edu.my

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...