About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Saturday, January 30, 2010

Notis Gangguan Di FKPM


Kerja-kerja pembaikan dan pemasangan jubin di bangunan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media (FKPM).

KEPADA SEMUA STAF DAN PELAJAR FKPM

Pihak fakulti telah meluluskan pemasangan jubi di setiap tingkat dan bilik-bilik tertentu, dan projek ini perlu disiapkan sebelum bulan Mac 2010.

Memandangkan projek ini perlu disegerakan pada tarikh yang ditetapkan, maka kerja-kerja akan dilakukan pada waktu perkuliahan termasuklah hujung minggu.

Pihak fakulti sedia maklum kerja-kerja penambahbaikan ini akan mengganggu dan menjejaskan keselesaan dan ketenteraman pengurusan pembelajaran. Walaubagaimanapun adalah diharapkan behawa semua pihak, agar bertolak ansur dan memberi kerjasama supaya kerja-kerja dapat dilakukan pada masa yang telah dirancang.

Kerjasama tuan/puan amat diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian.

Notis ini dikeluarkan oleh Dekan FKPM, Prof Madya Dr. Mohd Adnan Hashim.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...