About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Friday, December 04, 2009

Kalender Akademik Terkini Untuk Sesi Januari - April 2010Untuk pengetahuan semua, Kalender Akademik Sesi Januari - April 2009 telah dikemaskini pada 12 November 2009 yang lalu melibatkan beberapa perubahan pada tarikh-tarikh tertentu.

Antara yang berubah adalah tarikh bermulanya kuliah yang sebelum ini dinyatakan pada 28 Disember 2009 yang telah diubah kepada 4 Januari 2010 manakala pendaftaran kolej bagi pelajar lama (yang mendapat kemudahan kolej) adalah pada 2 Januari 2010.

Di bawah adalah senarai penuh kalendar akademik sesi Januari - April 2010 : klik pada imej untuk gambaran lebih jelas


MASSA dimaklumkan perubahan ini dilakukan kerana pendaftaran pelajar baru untuk mengikuti Minggu Mesra Siswa telah dilewatkan kepada 27 Disember hingga 31 Disember 2009 berpunca daripada adanya program Iktiraf-FELDA yang diadakan secara besar-besaran di UiTM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...