About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, October 15, 2009

Tawaran Untuk Menjadi Pembantu Minggu Mesra Siswa (PMMS)


Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam akan menerima pelajar baru bagi sesi kemasukan November 2009 untuk pelajar ASASI dan pelajar baru bagi sesi Disember 2009 tidak lama lagi.

Sehubungan dengan itu Bahagian Hal Ehwal Pelajar & Alumni ingin mempelawa pelajar yang berminat untuk menjadi Pembantu Minggu Mesra Siswa (PMMS) supaya mengisi Borang PMMS.

Borang PMMS boleh dicetak sendiri di sini:
*sila pastikan anda mencetak kedua-kedua belah halaman depan dan belakang.


Borang PMMS yang lengkap diisi hendaklah dikembalikan sebelum/pada 30 Oktober 2009 ke Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni), Aras 4, Canseleri Tuanku Syed Sirajuddin, UiTM Shah Alam. Mereka yang terpilih akan dimaklumkan melalui e-mail.

SEMUA PMMS YANG DIPILIH, DIMESTIKAN HADIR UNTUK MENGIKUTI KURSUS :
  1. One Malaysia Siri 4 (15-19 NOVEMBER 2009)
  2. One Malaysia Siri 5 (Kursus PMMS) (12-16 DISEMBER 2009)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...