About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Tuesday, August 25, 2009

Koleksi Gambar Pada Hari Pelancaran

Antara pelajar yang dilantik menjadi Ejen Kempen Mencegah H1N1:Kempen kelas ke kelas, pemberian topeng muka percuma dan edaran risalah-risalah pencegahan H1N1:Pelancaran Kempen Mencegah H1N1 yang disempurnakan oleh Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...