About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, March 24, 2011

Talk: Employees Communication


Employees Communication:
Integrating Human Resources & Communication Practices
Towards Organizational Excellence

Ahli Panel:
Nurhayati Hashim (Mesiniaga)
Alex Pega (Shell)

Tempat: Dewan Seminar UIC (UiTM International Centre), UiTM Shah Alam
Tarikh: 8 pagi - 2 petang

Program ini dianjurkan oleh para pelajar semester 4, Pengurusan Komunikasi & Polisi (MC228).
Sehubungan dengan itu, para pelajar MC228 DIWAJIBKAN HADIR ke program ini.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...