About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Friday, October 22, 2010

Permohonan Kolej Kediaman

Permohonan kolej kediaman untuk semester Disember 2010 hingga Mei 2011 kini telah dibuka. Semua pelajar-pelajar dikehendaki membuat permohonan dengan mengisi Borang Permohonan Kolej Secara Atas Talian (Online) yang boleh dimohon dengan mengakses Sistem eHEP di dalam Portal Pelajar (Student Portal).

Tarikh tutup permohonan adalah pada 29 Oktober 2010.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...