About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Sunday, October 10, 2010

Kemudahan Sukan Untuk Pelajar NR

Kebajikan pelajar UiTM termasuk pelajar NR amat saya titiberatkan. Mulai Ahad ini (10 Oktober 2010), UiTM akan menyewa 3 court badminton dan 1 court futsal buat pelajar NR di Pasaraya Bintang, Seksyen 7, Shah Alam.

Waktu kegunaan:
  • 2.00 petang hingga 6.00 petang (Ahad)
  • 5.00 petang hingga 11.00 malam (Isnin dan Rabu)

Sila bawa kad pelajar semasa membuat tempahan. Saya harap pelajar NR menggunakan kemudahan ini sepenuhnya.

- Dato' Prof. Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar, Naib Canselor UiTM


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...