About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, July 29, 2010

Festival Kolej (FESKOL) 2010


Gabungan Yang Di-Pertua Kolej (GYDP)
dan Jawatankuasa Perwakilan Kolej (JPK) Kolej-kolej Kediaman UiTM Shah Alam Sesi 2010/11 akan mengembalikan semula tradisi GYDP sesi 2007/08 dan sebelumnya untuk menganjurkan Festival Kolej (FESKOL) 2010 "1 Destini Aspirasi Mahasiswa".

Festival kolej ini telah dirangka dengan mengambil kira beberapa elemen yang dapat memberi manfaat kepada semua warga UiTM dan juga bagi mereka yang mengikuti program ini. Program ini juga turut menjadi medium kepada warga kolej untuk berinteraksi sesama mereka dan melebarkan jaringan perkenalan dengan pihak-pihak luar. FESKOL 2010 akan diadakan seperti berikut:

Tarikh: 31 Julai hingga 7 Ogos 2010
Tempat: Dataran Kolej Mawar dan beberapa lokasi lain (rujuk poster)

Klik pada imej untuk paparan lebih jelas

SEMUA WARGA UiTM DIJEMPUT UNTUK MEMERIAHKAN FESKOL 2010!

Sedikit tentang GYDP, terdapat 10 buah kolej kediaman di UiTM Shah Alam ini dimana ke semua kolej ini bergabung di bawah satu bumbung atau satu keluarga di dalam GYDP dimana setiap kolej diwakili oleh Yang Di-Pertua JPK kolej masing-masing.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...