About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Friday, April 23, 2010

Solat Jumaat Di Kolej Mawar


Sempena peperiksaan akhir April 2010 yang sedang berlangsung, Pusat Sukan yang digunakan untuk solat jumaat sebelum akan digunakan untuk tujuan peperiksaan. Oleh yang demikian sepanjang peperiksaan ini, solat jumaat dalam UiTM Shah Alam akan diadakan di Pusat Latihan HEP, Kolej Mawar bermula hari ini 23 April 2010 sehingga 7 Mei 2010. Harap maklum.





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...