About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Wednesday, April 07, 2010

Aktiviti MASSA Semester Januari-April 2010Montaj ini telah ditayangkan pada majlis MassComm Nite yang telah diadakan pada 2 April 2010 tempoh hari. Video ini menayangkan koleksi gambar aktiviti-aktiviti dan program yang disertai atau dianjurkan oleh MASSA sepanjang semester Januari hingga April 2010. MassComm Nite merupakan program penutup anjuran MASSA untuk semester ini dan kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam program yang melibatkan MASSA.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...