About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Friday, March 12, 2010

UFM Dalam Sisipan Varsiti


Tahniah buat UFM, stesyen radion rasmi UiTM kerana kian mendapat sambutan di kalangan pendengar bukan sahaja di dalam UiTM tetapi juga di keseluruhan kawasan Lembah Klang. Artikel ini diambil daripada sisipan Varsiti keluaran akhbar Berita Harian bertarikh 11 Mac 2010. Semoga UFM yang juga di bawah kelolaan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media ini akan terus diminati dan mendapat tempat di hati pendengar melalui Info Muzik Terkini mereka.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...