About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, March 25, 2010

Team Building Program Penerbitan 2010


Para Pelajar Semester Tiga Program Penerbitan (MC225) dengan kerjasama Publishing Club akan menganjurkan Team Building Program Penerbitan 2010 bertemakan Bersama Menjana Pemikiran Berilmu Ke Arah Memartabatkan Dunia Penerbitan. Program ini akan berlangsung seperti berikut:

Tarikh: 27 dan 28 Mac 2010 (Sabtu dan Ahad)
Tempat: Nur Lembah Pangsun, Training Camp & Eco Resort, Hulu Langat, Selangor

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...