About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Tuesday, January 12, 2010

AGM AdClub (MC224) & INC Club (MC227)


AGM AdClub akan diadakan seperti berikut :

Tarikh: 13 Januari 2010 (Rabu)
Masa: 12.30 tengahari
Tempat: Dewan Kuliah 1

SEMUA PELAJAR MC224 DIWAJIBKAN HADIRAGM INC Club akan diadakan seperti berikut :

Tarikh: 13 Januari 2010 (Rabu)
Masa: 12.30 tengahari
Tempat: Dewan Kuliah 3

SEMUA PELAJAR MC227 DIWAJIBKAN HADIR

Moderator MASSA mengambil kesempatan untuk meminta jasa baik AdClub dan INC Club untuk memberikan senarai AJK terkini kelab masing-masing selepas AGM dilakukan. E-mel kepada MASSA di massa_uitm@yahoo.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...