About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Tuesday, October 06, 2009

Dua Kolokium FKPM Di Menara S&TPara pelajar Semester Lima Program Kewartawanan MC221 akan menganjurkan Kolokium Kritikan Media Ke-21 dengan tajuk Media Sekarang Gagal Mendidik Masyarakat. Kolokium akan diadakan pada 10 Oktober 2009, Sabtu pada jam 8.oo pagi hingga 12.00 tengah hari di Dewan Kuliah A, Fakulti Kejuruteraan Awam, Menara S&T, UiTM Shah Alam.Para pelajar Semester Lima Program Perhubungan Awam MC222 akan menganjurkan PR Colloquium 2009 dengan tajuk Role of PR in Promoting Youth Activism. Kolokium akan diadakan pada 10 Oktober 2009, Sabtu pada jam 8.3o pagi hingga 12.30 tengah hari di Dewan Kuliah B, Fakulti Kejuruteraan Awam, Menara S&T, UiTM Shah Alam.

MASSA telah berkesudian untuk menyumbangkan beberapa kotak topeng penutup hidung dan mulut untuk kedua-dua kolokium di atas.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...