About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Monday, September 28, 2009

Penguatkuasaan Pelekat KenderaanPELEKAT KENDERAAN UiTM SESI 2009/2010

Pelekat Sesi 2009/2010
telah mula dijual mulai 14 Julai 2009.

Semua warga kampus boleh mendaftar melalui online dan mendapatkan pelekat kenderaan tersebut di Pejabat Bahagian Keselamatan UiTM.

Pendaftaran online:
1. Daftar masuk di Student Portal
2. Klik di eHEP System
3. Pergi ke Permohonan Stiker

* Bagi pelekat untuk motosikal, anda boleh pergi terus ke Bahagian Keselamatan UiTM dan minta borang permohonan Pelekat Kenderaan di kaunter. Sediakan wang RM2 untuk pembayaran.

Tarikh penguatkuasaan akan diadakan mulai 1 Oktober 2009.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...