About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Thursday, August 20, 2009

Program KACA FKPM


Program Ke Arah Kecemerlangan Akademik (KACA) akan diadakan seperti berikut :

TARIKH : 21 Ogos 2009 (Jumaat)
MASA : 3.00 petang hingga 5.00 petang
TEMPAT : BK8, FKPM

Semua pelajar yang mendapat CGPA <2.5 peperiksaan akhir April 2009 dikehendaki hadir di tarikh dan masa yang ditetapkan. Kehadiran adalah diwajibkan.

* sila lihat nama anda di lampiran yang ditampal di fakulti
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...