About Me

My photo
Mass Communication Students Association atau MASSA adalah satu persatuan pelajar yang berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang berperanan untuk menyatukan semua pelajar komunikasi tanpa mengira sequence dan menjalankan program untuk para pelajar di UiTM Shah Alam amnya dan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media khususnya.

Monday, August 10, 2009

PERHATIAN: Perjumpaan Bersama Timbalan Dekan FKPM


Satu perjumpaan bersama Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Sumber , Fakulti Komunikasi Dan Pengajian Media (FKPM), Prof. Madya Jamaluddin Abdul Rashid akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 11 Ogos 2009 (Selasa)
Masa : 12.15 tengah hari
Tempat : Dewan Kuliah 2, FKPM
Kehadiran :
  • Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
  • Sekretariat Mahasiswa Fakulti (SMF)
  • Mass Communication Students Association (MASSA)
  • Semua Kelab-kelab Dalaman FKPM
kehadiran hanya melibatkan Majlis Tertinggi iaitu Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha dan Bendahari sahaja.


* Sila bawa sekali salinan carta organisasi dan segala laporan aktiviti kelab masing-masing. Harap maklum!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...